25 anys CJD7

Article publicat al blog d'en Pere Nieto


La setmana passada es va celebrar el 25è aniversari del Consell de la Joventut del Districte d’Horta-Guinardó (CJD7), la plataforma que integra a les entitats juvenils dels barris del Districte. L’acte va ser informal i relaxat, com correspon a aquesta mena d’entitats, i sobretot va ser una trobada agradable de gent vinculada al Consell, amb salutacions de l’actual president (Àlex Palazón) i del que va ser el primer president ara ja fa 25 anys (Francesc Xavier Carabassa). Hi vaig assistir per compartit amb amics i amigues la feina que han fet i segueixen fent, em sembla necessari en moments com aquest donar suport ala gent que treballa per millorar el seu entorn, i a més en el cas d’un Consell de la Joventut des de visions molt diferents. Però en canvi no hi havia ningú de l’equip de govern de CIU d’Horta-Guinardó. Em sembla molt significatiu del valor que donen al moviment associatiu, a la gent jove i a la participació ciutadana. 

Mai he participat activament dins d’un Consell de Joventut. Si més no de forma clàssica. Quan estava a Joves amb Iniciativa (Joves d’Esquerra Verda) havia participat de força assemblees del Consell Nacional (CNJC) i del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), però sempre com a suport a la nostra gent que participava dels secretariats. En aquesta darrera etapa que vaig estar a Horta-Guinardó com a Conseller Tècnic, la meva vinculació va ser com a un dels interlocutors entre l’equip de govern del Districte i el CJD7. En aquesta segona etapa la relació va ser especial. Per una banda fluida pel que representa una relació de confiança que crec que vam poder establir en general. Però alhora una relació tensa per la lògica discrepància amb molts temes. I és des d’aquesta confrontació regular i respectuosa que ara tinc aquest bon record i valoro la feina feta pel Consell de la Joventut. 

Els Consells de la Joventut han servit com a escola de quadres i com a espai de socialització. Però no ens podem quedar aquí. Els Consells han de guanyar capacitat d’intervenció real en la nostra societat. No poden ser tan sols espais formatius o pedrera dels partits polítics. Han de gestionar equipaments, han de facilitar recursos a les entitats, han de ser protagonistes en el disseny de les polítiques, han d’enfortir xarxes joves en moments de tanta vulnerabilitat... Però això no és senzill. No ho és per part del moviment associatiu jove i no ho és per part de l’administració. Però més que difícil aquesta relació és impossible si ni tan sols es participa d’un acte com el 25è aniversari. A la gent del Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7), moltes felicitats!