Propostes d'ICV-EUiA per Font d'en Fargues

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.


 • Desenvolupar el Parc dels Tres Turons com a espai verd i millorar-ne els accessos.
 • Impulsar el projecte d’escola de música municipal a Can Fargues i l’obertura dels jardins.
 • Suport i promoció a les activitats impulsades des del Casal de la Font d’en Fargues, o del moviment associatiu i veïnal del barri.
 • Recuperació històrica de les restes del Torrent de Can Carabassa.
 • Habilitar nous espais per a la pràctica de l’esport: amb la obertura de més patis escolars fora de l’horari lectiu, amb la creació d’espais esportius a l’aire lliure vinculats al Parc dels Tres Turons.
 • Recuperació de la plaça de la Font d’en Fargues com a plaça major del barri.
 • Reurbanització de la Plaça Font de la Mulassa.
 • Fer un Pla de mobilitat del barri, que tingui en compte l’accessibilitat a peu, i la millora del transport públic de barri. Estudiar el desdoblament de l’autobús 117 i l’augment de la seva freqüència, i la possibilitat de connectar bus i metro per afavorir la mobilitat.
 • Crear nous itineraris i zones per a vianants, amb trànsit pacificat. Impulsar la creació de camins escolars i millorar l’entorn de les escoles Arc Iris i Pit- Roig.
 • Instal·lació d’unes noves escales i un ascensor inclinat a la Devallada de Gallecs.
 • Instal·lació d’unes noves escales i un ascensor a la Baixada de Palautordera.
 • Instal·lació d’unes noves escales i un ascensor a la confluència dels carrers Camil Oliveres i de Garriga i Roca.
 • Instal·lació d’unes noves escales i un ascensor inclinat al Passatge de la Mulassa.
 • Reurbanització del carrer de Santa Otília.
 • Reurbanització del carrer d’Aguilar, entre la Baixada de Palautordera i el carrer de Llobet.
 • Reurbanització del carrer Arc de Sant Martí entre Mossèn Josep Bundó i Dalmau Creixell.
 • Reurbanització del carrer Alt de Pedrell.
 • Reurbanització del Passeig de la Font d’en Fargues.
 • Reurbanització del carrer Montserrat de Casanova entre els carrers de Font de la Mulassa i d’Arbós.
 • Estudiar la necessitat de fer nous passos de vianants, per exemple a la cruïlla del carrer Pedrell amb Joan Manen.
 • Resoldre la manca d’aparcament al barri; construint un aparcament públic i estudiant la implantació de l’àrea verda.
 • Estudiar mesures per mantenir el comerç existent i per facilitar la creació d’empreses tenint en compte les característiques del barri (per exemple, l’alt nombre d’escolars), així com la promoció d’alternatives de consum (cooperatives...).

Podeu veure el Programa electoral d'Horta- Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta- Guinardó.