Propostes d'ICV-EUiA pel Carmel

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.


Aquestes són les propostes d'ICV-EUiA pel Carmel
 • Desenvolupar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) del Carmel, amb els nous equipaments i espais públics que se’n deriven.
 • Fer realitat el Parc dels Tres Turons com a espai verd.
 • Crear un casal de barri com a espai de relació i trobada per entitats i veïns a la zona de Carmel Centre- Baix Carmel.
 • Trasllat dels serveis socials del Carmel al solar entre els carrers de Moratín i de Bernat Bransi.
 • Pla de mobilitat: continuar millorant la connectivitat interna i l’accessibilitat en tots els racons del barri a partir d’ascensors i escales mecàniques, una bona xarxa de microbusos, la connexió del metro amb Muhlberg (perllongament 119), l’increment de freqüència de pas del bus 92, i la creació de nous aparcaments.
 • Construir un aparcament soterrat al solar del Rancho.
 • Fer una nova escola bressol a la zona alta del Carmel, a Coves d’en Cimany.
 • Construcció d’una nova escola bressol al Passatge de Santa Teresa.
 • Remodelació de la Rambla del Carmel. Potenciar el seu l’ús cívic mentre no es produeix la remodelació i millorar el pas peatonal a través de la Rambla.
 • Reurbanització definitiva de la nova plaça del Carmel, quan hagi finalitzat la construcció de la nova promoció d’habitatge públic.
 • Reorganització dels espais d’equipament a tocar de l’Agència del Carmel i entorns.
 • Reurbanització del passeig de la Mare de Déu del Coll entre Lorda i Fastenrath (2a fase).
 • Obertura del carrer Llobregós.
 • Reurbanització del carrer Pantà de Tremp entre els carrers de Lisboa i Dante Alighieri.
 • Arranjament dels carrers d’Hortal i de Batet.
 • Arranjament del carrer Sigüenza, entre el carrer de la Murtra i la plaça Pastrana.
 • Arranjament del carrer de Bernat Bransi, entre els carrers de la Murtra i de Pantà de Tremp.
 • Arranjament de l’espai del carrer dels Agudells 55.
 • Urbanitzar una nova placeta amb jocs infantils al carrer del Santuari.
 • Crear nous espais per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure, vinculats al Parc dels Tres Turons, i fomentar el lleure i l’esport en la franja 12-16 anys, amb programes específics per a joves.
 • Estudi de la possibilitat de crear un nou vial que connecti els carrers de Gran Vista i del Doctor Bové. Donant una possible solució al final de línia del bus 24.
 • Expropiar el triangle situat enfront del carrer de Muhlberg.
 • Crear un espai d’horts urbans o jardí urbà que pugui ser gestionat per les entitats i el veïnat del barri.
 • Suport a la creació d’una Coordinadora d’entitats al Carmel.
 • Pla de Dinamització comercial i suport a la federació de comerciants.
Podeu veure el Programa electoral d'Horta- Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta- Guinardó.