Propostes d'ICV-EUiA per Can Baró

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.


Aquestes són les propostes d'ICV-EUiA per Can Baró:
 • Estudiar la creació de nous equipaments, vinculats al desenvolupament del projecte dels Tres Turons.
 • Desenvolupar el Parc dels Tres Turons com a espai verd.
 • Construir un nou aparcament soterrat al carrer Ramiro de Maeztu.
 • Continuar millorant els espais i els serveis del Casal de barri el Pirineu.
 • Proposar la creació d’una escola bressol a la plaça Font Castellana.
 • Suport a “el Casalet” per a la gent gran.
 • Actuació als interiors de Raimon Caselles.
 • Fer un Pla de mobilitat del barri, que tingui en compte l’accessibilitat a peu i la millora del transport públic de barri.
 • Reurbanitzar la plaça Can Baró, amb la idea que aquesta zona sigui la plaça central del barri.
 • Reurbanització de l’Avinguda Can Baró.
 • Reurbanització del carrer Torre Dulac.
 • Remodelació de la plaça Vista Park, solucionant l’accessibilitat a l’espai públic de Vista Park.
 • Millorar la connexió entre els carrers Joan Cortada i Josep Yxart, i reurbanitzar la placeta.
 • Estudiar la connexió dels carrers Francisco Alegre i Josep Serrano.
 • Creació d’un camí escolar, pensant en els infants de l’escola ACIS.
 • Arranjar el talús de les escales del carrer Tenerife.
 • Dur a terme el projecte de coberta de la plaça Font Castellana com a mirador.
 • Crear al parc dels Tres Turons un circuit esportiu estable i senyalitzat.
 • Estudiar una ubicació per al punt verd mòbil a la part alta del barri.
 • Fer el seguiment de la repercussió al barri de les obres del metro (Sanllehy).
 • Suport en la difusió de les activitats del casal de barri el Pirineu i el local social Raimon Caselles.

Podeu veure el Programa electoral d'Horta- Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta- Guinardó.