Propostes d'ICV-EUiA pel Guinardó

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.


 • Acabar amb la construcció del conjunt d’equipaments, zona verda, i habitatges de reallotjament de l’illa del Mercat del Guinardó (UA3): un CAP, una residència i centre de dia per a gent gran, un casal de joves, una escola bressol, el mercat amb supermercat, els habitatges de reallotjament, i un aparcament soterrat.
 • Construcció de nous equipaments i reordenació d’alguns dels existents a l’illa de Torrent d’en Melis: amb una residència per a persones amb discapacitat psíquica, un aparcament soterrat, una nova piscina descoberta, la reubicació dels camps de futbol petits, i la reordenació i aprofitament dels espais alliberats després de l’enderroc de les cases expropiades afectades d’equipament. Reconversió del camp de futbol d’entrenament del Martinenc quan acabin les obres de la línia 9 del metro.
 • Desenvolupar el Parc dels Tres Turons com a espai verd.
 • Construcció d’un nou aparcament soterrat al carrer Escornalbou.
 • Estudiar la construcció d’un aparcament soterrat al carrer Grècia, entre els carrers de Florència i de Garriga i Roca, i la possibilitat d’ampliar la zona verda al barri.
 • Recuperar el Mas Ravellat Pla per convertir-lo en un equipament públic del Guinardó.
 • Seguir les gestions iniciades per convertir la Torre Garcini en equipament públic i estudiar-ne el seu ús futur.
 • Instal·lació del darrer tram d’escales mecàniques al carrer del Telègraf, entre Varsòvia i Mare de Déu de Montserrat.
 • Suport i dinamització al casal d’entitats del Mas Guinardó, acabat de rehabilitar.
 • Potenciar el casal infantil Guinardó i estudiar la possibilitat de crear una ludoteca.
 • Estudiar la possibilitat de crear uns horts urbans.
 • Reurbanitzar la Ronda del Guinardó entre Cartagena i Sant Quintí, a l’alçada de l’Hospital de Sant Pau, unint els dos sentits de circulació per crear un gran espai públic al costat.
 • Reurbanització del carrer de Torre Velez.
 • Urbanització definitiva de la Plaça Maragall, quan acabin les obres de la línia 9 del metro.
 • Continuar amb el Pla de mobilitat del barri, per a millorar-ne l’accessibilitat i les connexions internes. I pacificar el trànsit amb la implantació de la zona 30 a la xarxa de petits carrers del barri.
 • Estudiar l’ampliació de la plaça del Guinardó.
 • Suport al comerç i creació d’un nou pol d’activitat entorn la nova illa del Mercat del Guinardó.
 • Suport a les entitats, i en la difusió de les seves activitats.
 • Potenciar i consolidar el Programa Temps de Barri.

Podeu veure el Programa electoral d'Horta- Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta- Guinardó.