Propostes d'ICV-EUiA per Horta i Font del Gos

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.


 • Finalitzar la coberta verda del dipòsit d’aigües pluvials de l’Avinguda de l’Estatut.
 • Remodelar la Plaça Eivissa, a partir del procés de participació que s’ha dut a terme.
 • Donar suport a un projecte de ciutat per a la rehabilitació del Palau del Marques d’Alfarràs i la creació d’un centre d’interpretació del parc del Laberint d’Horta.
 • Aprovar definitivament el PMU per a la protecció i conservació del carrer Aiguafreda.
 • Construcció d’un aparcament al carrer Porto amb Lisboa.
 • Fer un estudi de mobilitat del barri i revisar el planejament urbà del casc antic.
 • Continuar amb la peatonalització i reurbanització del nucli antic d’Horta: carrers de Santa Olívia, Sant Bernabé, Baixada de la Combinació, Martí Alzina, de Crehuet, dels Consors sans Bernet, de Sant Tomàs, Chapí, Feliu i Codina, carrer de Galla i passatge Galla, passatge Capdevila, carrer de Santa Amàlia, i Sant Alexandre.
 • Estudiar la millora de l’accessibilitat amb escales mecàniques al passatge Vila i Rosell.
 • Reurbanitzar el carrer del Canigó entre el carrer de Feliu i Codina i passeig Fabra i Puig.
 • Millorar les escales que connecten el Passeig Fabra i Puig amb Torrent de Can Mariner.
 • Estudiar la connexió d’Eduard Toda amb Torrent de Can Mariner.
 • Reurbanitzar el carrer de Campoamor.
 • Impulsar la “ciutat de la bicicleta” als voltants del Velòdrom i consolidar la pista de BMX.
 • Remodelar el parc de les Cotxeres i adaptar-lo per als infants.
 • Urbanitzar el carrer Germans Desvalls.
 • Ampliar l’horari de la biblioteca Can Mariner.
 • Continuar amb el programa de rehabilitació d’habitatges del nucli antic d’Horta.
 • Peatonalització del carrer Salses des del carrer Feliu i Codina fins al carrer Bernabé.


  • Tirar endavant el Pla de Millora Urbana (PMU) de la Font Baliarda que ha de permetre, en el futur, el trasllat dels dos nuclis d’habitatges de la Font del Gos.

  Podeu veure el Programa electoral d'Horta-Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta-Guinardó.