Projecte de remodelació del Carrer Santa Otília


Ahir al Bocanord va tenir lloc una sessió informativa pels veïns i veïnes del carrer Santa Otília  amb la presència de la regidora Elsa Blasco. Davant d'una trentena de persones, es va presentar el projecte de reurbanització del carrer que està situat molt a prop del límit del  barri de la Font d'en Fargues amb el del Carmel. 

Aquesta mesura, tot i que no estava incorporada en el Pla d'Actuació del Districte, va ser considerada després del primer consell de barri de la Font d'en Fargues en el que es va exposar per part del veïnat la preocupació per el mal estat del carrer, la mida de les voreres i els nombrosos obstacles que tenen aquestes. 

El projecte, redactat per l'Agència del Carmel i en la línia de totes les reurbanitzacions que s'han fet al districte, prioritza l'espai per a les persones, contempla l'accessibilitat, el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques així com la pacificació del transit (el projecte contempla la plataforma única) i la incorporació d'arbrat i mobiliari urbà allà on és possible.