La generació TOP - Eduard Amouroux


El proper dia 1 de març a l'Auditori de Barcelona, Sala Oriol Martorell, c/ Lepant, 150, es celebrarà un acte "contra la impunitat i l'oblit", organitzat per l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme. Aquest acte no és pas únicament un exercici de memòria històrica justa i necessària, és també l'expressió d'unes reivindicacions concretes que afecten a algunes de les persones que més es varen sacrificar en les seves vides per tal que ara puguem viure en una democràcia.

Si bé és veritat que moltes vegades veiem que volen manipular la democràcia per tal de rebaixar-ne la seva qualitat i seguir deixant que els poderosos facin la seva, no podem oblidar als milers de dones i homes que varen lluitar per acabar amb la dictadura del General Franco amb l'esperança d'aconseguir un món millor per a les futures generacions.

En el terreny del més concret i fruit del pas dels anys, en aquests temps moltes dones i molts homes es veuen afectats en les seves jubilacions quan descobreixen amb sorpresa que els anys que varen passar a la presó com a conseqüència de la lluita per la llibertat no consten enlloc com a cotitzacions a tenir en compte per al càlcul de les pensions i per tant, malgrat fer més de 40 anys de treball i tenir l'edat legal per a fer-ho, la Seguretat Social no els concedeix el nou estatus.

Aquest darrer, és un exemple de com passats més de 35 anys del final de la dictadura moltes situacions d'injustícia generades no s'han resolt. Per contra, un jutge com Baltasar Garzón és perseguit per voler jutjar els delictes comesos per els repressors.

El proper dia 1 hem de ser-hi totes i tots, joves i grans, hem de dir que volem justícia i no volem l'oblit preferit per aquells que desitgen un Alzheimer col·lectiu mentre gaudeixen d'una bona jubilació en agraïment pels serveis prestats.

Eduard Amouroux