En bon curs les obres al Turó de la Rovira


A quatre mesos de l'inici de les obres de museïtzació de les bateries antiaèries del turó de la rovira, el canvi ja és molt apreciable. Ens trobem en l'execució del projecte d’arranjament de l’espai públic (1ª fase) de les bateries antiaèries al Turó de la Rovira com a espai de memòria històrica, conduït per l’Agència de promoció del Carmel i Entorns SA, centrat en la neteja i la millora de l’accessibilitat i la seguretat, tot consolidant-lo com a espai museístic, amb les aportacions del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i del Memorial Democràtic pressupostat en 942.074 €.

Fins al moment, la neteja de gran part del terreny i el buidat de terres han deixat al descobert nombroses restes del nucli de barraquisme de mitjans del segle XX, un dels que va durar més gràcies al gran col·lectivisme i organització d'aquest nucli. Unes restes que també tindran un paper important en l'explicació històrica del turó.

Aquesta actuació, una llarga reivindicació veïnal i continua la tasca iniciada amb els camps de treball realitzats durant els darrers anys, a iniciativa del moviment associatiu i amb el suport del Districte i el Memorial Democràtic persegueix tres objectius:

La dignificació de l’entorn del Turó de la Rovira
S'està fent una neteja selectiva de les restes no considerades d’interès històric així com la extracció de runa que està deixant diversos espais de passeig. D’altra banda es millorarà l’enllumenat en tots els recorreguts per tal de garantir la seguretat de les persones. Més endavant es millorarà l’entorn natural i es plantaran noves espècies adaptades a les característiques de l‘espai.

La millora de l’accessibilitat
Es treballa per fer un condicionament dels accessos tornant-los accessibles des del carrer de Marià Labèrnia i rehabilitant els altres camins i escales col·locant-hi baranes

La rehabilitació de la bateria antiaèria i la museïtzació del conjunt
Es restauraran els elements de valor històric, es netejaran les parets exteriors de les construccions històriques de pintades i es protegirà l’accés a l’interior. Es senyalitzarà el conjunt com a espai de memòria històrica. L'espai de les bateries antiaèries serà contextualitzat històricament a partir de les senyals explicatives de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya que impulsa el Memorial Democràtic de la Generalitat.