El Carmel: convertir la tragèdia en oportunitat (III)

III. La nova mobilitat al Carmel

L’arribada del metro al Carmel suposa un canvi radical en la mobilitat del barri. L’ampliació del servei del transport públic, les millores en els itineraris per a vianants amb la instal•lació d’ascensors i escales mecàniques, així com els canvis urbanístics i les actuacions en l’espai públic prioritzant el seu ús per a les persones, comporta una pèrdua de places d’aparcament. L’Agència del Carmel ha previst un Pla d’actuació específic pels vehicles que contempla la creació de quatre nous aparcaments subterranis al Carmel:
  1. Plaça Salvador Allende (inici obra: juny de 2010)
  2. Arenys (inici obra previst per proper mandat)
  3. Camí Vell del Coll (en fase d’expropiació del sòl)
  4. Bernat Bransi (en fase aprovació planejament)
En total es posaran a disposició dels veïns al voltant de 700 places d’aparcament subterrani.