El Carmel: convertir la tragèdia en oportunitat (I)

En motiu de la recent posada en funcionament del metro al Carmel, al blog ecosocialistes d’Horta-Guinardó engeguem una sèrie d’articles monogràfics sobre el Carmel: El Carmel, convertir la tragèdia en oportunitat.

Creiem que ara és un bon moment per fer un repàs des dels moments més durs fins a avui i valorar la transformació que ha tingut lloc al barri des d’aleshores. Com deia l’Elsa Blasco després de la crisi de l’esvoranc, cal convertir la tragèdia en oportunitat. Doncs bé, cinc anys després el metro arriba a un barri transformat. En aquests cinc anys, les inversions municipals al barri han estat de més de 70 milions d’euros en més de 50 actuacions bàsicament relacionades amb la millora de la mobilitat i l’accessibilitat. Amb aquesta sèrie d’articles repassarem aquests cinc i les transformacions que ha patit el barri.

I. Els inicis: període 2005 - 2007

Com a primera reacció després de l’esvoranc del Carmel de finals del gener del 2005, el febrer del mateix any es va declarar l'Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral del barri del Carmel (AERI), per impulsar i fomentar la rehabilitació dels edificis existents, coordinar els programes de millora de l'espai públic i equipaments, i dinamitzar l'execució de nous plans de millora urbana en el territori.

Per tal d'instrumentar el conjunt d'actuacions previstes en l'AERI el mes de juny de 2005 es crea, des de l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència de promoció del Carmel i entorns que preveia l'execució dels següents projectes:
  • Projecte general de remodelació urbana.
  • Projecte general de rehabilitació d’edificis i habitatges.
  • Projecte específic d'execució de nou planejament urbanístic.

En el seu inici, l’Agència de promoció del Carmel va posar en marxa projectes per valor d'11,4 milions d’euros. Eren les primeres actuacions de dotació i millora de l'espai públic i urbanització i la prioritat es va centrar en la millora de l’accessibilitat:
  • Reurbanització de la primera fase de l'eix Fastenrath, que permet connectar adequadament Gràcia amb la Vall d'Hebron.
  • Remodelació de les places Boyeros i Salvador Allende, espai Conca de Tremp - Alcalde de Zalamea i plaça nova del Carmel.
  • Reurbanització Mare de Déu del Coll (1ª fase) i passatge Sigüenza.
  • Millora de l’accessibilitat amb la instal•lació de quatre noves escales mecàniques: Agudells, Sant Dalmir, Santa Gemma i La Manxa.
  • Actuacions de manteniment integral a diversos carrers del barri: Agudells, Josep Sangenís i Santuari.
En el marc de les actuacions de rehabilitació d’habitatge, es va signar un conveni amb el Ministeri de la Vivenda per import de 16 milions d’euros. Aquest finançament ha permès, al llarg de tres anys (2006-2009), la renovació i rehabilitació del 23% dels edificis i del 31% del parc immobiliari del total de l’àmbit de l’AERI del Carmel.

Avui, l’Agència de Promoció del Carmel i entorns s’ha consolidat com l’empresa municipal que s’encarrega de la totalitat de les d’actuacions urbanístiques en el barri del Carmel i els seus entorns.