Pla de ciutadania, convivència i immigració 2010-2014

Aquest dijous al Casal de gent gran del Baix Guinardó, un gran nombre de persones de diverses entitats i alguns consellers vam trobar-nos per a acabar el procés de construcció d'un nou pla de ciutadania, convivència i immigració.

Fa gairebé 5 anys el Districte d’Horta-Guinardó va fer una aposta de futur elaborant el Pla de ciutadania, convivència i immigració, assumint la complexitat que l’arribada de persones de diferents nacionalitats, creences, religions, llengües, etc. suposava però sent conscient de l’oportunitat i riquesa que això podia aportar al territori. Durant aquest període s’ha ha estat treballant, tenint com a full de ruta aquest Pla. S’han portat a terme moltes iniciatives, no només des del Programa Nous veïns i veïnes que lidera el Pla, sinó des de molts altres recursos i entitats del territori.

Durant aquest últim any, des del Programa Nous veïns i veïnes (acompanyat per una centena d’agents socials del territori, molts dels quals esteu avui aquí) ha estat fent aquesta actualització. S’ha anat construint poc a poc el que conformarà el nou Pla de futur. 

Abans de dividir-se en cinc grups de treball per treballar cinc línies d'actuació, englobades dins de dos grans eixos de treball, acollida i acomodació de la diversitat; cinc entitats diferents van explicar les seves experiències en les cinc línies d'actuació diferents, entre ells Jaume Quiles de la FOC sobre 'construcció de noves tradicions'.

El districte d'Horta Guinardó va ser pioner amb el pla de ciutadania convivència i immigració i amb el programa de Nous Veïns i Veïnes que ha donat múltiples projectes com l'últim de benvinguda a joves nouvinguts de les famílies reagrupades que va donar com a resultat HG Barribook que va incloure la creació de la guia de recursos i equipaments juvenils de la ciutat en format convencional i també audiovisual.

A ICV creiem que en aquests moments, en el que el context institucional, social i econòmic en el que la immigració i la convivència estan al centre del debat públic sovint entenent la diferència com un problema, és important promoure des del districte polítiques i programes com l'actualització del pla de convivència, ciutadania i immigració i com Nous Veïns i Veïnes i ens felicitem que així sigui.