Primera pedra pisos Can Cortada


Dijous 13 de maig de 2010 l’Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i la Regidora d’Horta-Guinardó, Elsa Blasco han posat la primera de la promoció d’habitatges protegits en règim de dret de superfície a l’Avinguda de l’Estatut al barri de la Vall d’Hebron. Tal com es pot veure a la fotografia han estat acompanyats pel Delegat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla i de Roser Vallhonesta, presidenta de la Coordinadora d’Entitats d’Horta i d’Anna González, presidenta de l’AVV d’Horta.

La promoció de l’avinguda de l’Estatut 57, comptarà amb 160 habitatges, 213 aparcaments per a cotxes, 16 places per a motos i 9 locals. La superfícies total construïda serà de 25.000 metres quadrats. El dret a superfície planteja que l’Ajuntament manté la titularitat del sòl i l’adjudicatari del pis té el dret de superfície durant 75 anys. Aquesta fórmula garanteix una millor rotació dels habitatges. Els pisos tindran entre 60 i 80 metres quadrats.

Cal tenir en compte que els habitatges es construeixen en un entorn que està vivint una profunda transformació urbana marcada per la rehabilitació de l’Avinguda de l’Estatut amb el nou dipòsit d’aigües pluvials i el parc central de la neteja. La zona també ha vist recentment com es posaven en marxa habitatges dotacionals per a gent gran i el nou Casal de barri de la Vall d’Hebron.