Propostes d'ICV-EUiA per la Vall d'Hebron

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.

 • Impuls de l’illa d’equipaments de la Llosa creant un nou pol d’activitat, amb una escola bressol, un equipament juvenil, el trasllat dels serveis socials, i la incorporació de serveis sanitaris de l’Hospital de la Vall d’Hebron, entre d’altres.
 • Nou Centre d’Urgències i Atenció Primària al carrer de Can Travi amb Berruguete.
 • Nova biblioteca al carrer de Can Travi amb Berruguete, quan es desenvolupi el PMU de la Clota Conservació.
 • Aplicació de mesures per reduir el soroll de la Ronda de Dalt, a partir de l’estudi realitzat.
 • Urbanització i enjardinament dels entorns de Can Marcet, quan acabin les obres de l’edifici del patronat de l’habitatge.
 • Creació d’un nou vial des de la Meiland fins a Can Cortada.
 • Reurbanització del carrer de la Granja Vella.
 • Reurbanització del carrer de Coll i Alentorn.
 • Pla de mobilitat del barri: pacificant el trànsit, millorant l’accessibilitat a peu, l’ús de la bicicleta i el transport públic. Estudiar l’ampliació del recorregut dels autobusos 17 i 112, la possibilitat d’ampliar la freqüència de pas i l’horari del bus 10, i l’entrada en funcionament d’un autobús de barri.
 • Creació de camins escolars entorn els centres educatius del barri, per exemple a l’escola Pau Casals.
 • Millora de la connexió amb Montbau a través de la Ronda de Dalt.
 • Garantir la connexió amb Horta, a través de l’Avinguda de l’Estatut. Treballar la continuïtat des dels Jardins de Rosa de Luxemburg fins al nou Parc d’Horta.
 • Estudiar i millorar els punts d’especial dificultat del barri quant a l’accessibilitat del Servei de prevenció d’incendis.
 • Millora dels espais interiors a Isadora Duncan.
 • Suport a la coordinació i difusió de les activitats del moviment associatiu, i potenciació del Casal de barri com a espai d’entitats.
 • Fer una proposta d’ús dels locals actualment sense ús adjunts al Casal de Barri de la Vall d’Hebron.
Podeu veure el Programa electoral d'Horta-Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta- Guinardó.