Propostes d'ICV-EUiA per la Teixonera

ICV-EUiA tenim propostes per a tots els barris de la nostra ciutat. Són molts els projectes i actuacions de futur que cal impulsar als barris, i tenint en compte el moment de crisi actual, som conscients que caldrà prioritzar. No renunciem però a situar tots els temes que creiem cal tenir presents per al proper mandat, i serà a l'hora d’elaborar el proper Pla d’Actuació del Districte que, de forma col·lectiva amb el moviment associatiu i veïnal, establirem conjuntament quines han de ser les prioritats per a cada un dels nostres barris.


 • Continuar treballant per aconseguir que el barri de la Teixonera es beneficiï de la Llei de Barris, exigint a la Generalitat que mantingui la convocatòria.
 • Desenvolupament del Pla de Millora Urbana (PMU) de la Teixonera 1 i d’un nou PMU de la Teixonera 2, amb nous equipaments, nou habitatge i nous espais públics.
 • Estudiar les possibilitats de cobriment de la Ronda de Dalt entre l’avinguda del Jordà i la Plaça de la Vall d’Hebron.
 • Construcció d’un aparcament soterrat al carrer d’Arenys i urbanització de la coberta enjardinada.
 • Remodelació definitiva del Mercat de la Vall d’Hebron, incorporant-hi un supermercat i donant a conèixer la Ludoteca.
 • Pla de mobilitat del barri: pacificant el trànsit, millorant l’accessibilitat a peu i el transport públic, i creant camins escolars entorn els centres educatius del barri. Estudiar l’ampliació del recorregut de l’autobús 10 fins a la plaça Vall d’Hebron, i la possibilitat de recuperar l’antic recorregut del 119.
 • Reurbanització del carrer de la Mare de Déu dels Àngels.
 • Reurbanització del carrer i les escales de Lorda.
 • Arranjament del mur del carrer de Fastenrath, entre el passeig de la Mare de Déu del Coll i el carrer de la Mare de Déu dels Àngels.
 • Reurbanització del carrer de Coll i Alentorn.
 • Instal·lació d’unes escales mecàniques entre els carrers d’Arenys i de Fastenrath, i urbanització d’aquest nou espai públic.
 • Estudiar la possibilitat d’instal·lar un punt verd al costat del centre cívic, al carrer d’Arenys.
 • Suport al moviment associatiu del barri.
 • Aplicació del programa Temps de Barri, amb l’obertura de patis fora de l’horari escolar.
 • Diagnosi i estudi de viabilitat del comerç de proximitat al barri, i suport a l’associació de comerciants.
Podeu veure el Programa electoral d'Horta-Guinardó sencer a Programa d'ICV-EUiA per a Horta- Guinardó.