Què ha passat a Sant Genís?


El barri de Sant Genís dels Agudells és un barri en ebullició. Durant aquest mandat s'ha treballat per tal de presentar la candidatura de Sant Genís-Teixonera a la Llei de Barris. Tot i que no ha estat escollida en la seva primera presentació, la feina feta ens ha permès posar en comú amb la gent del barri les prioritats i començar a desenvolupar alguns dels projectes pendents, per tal d'anar posant al dia un barri que encara presenta necessitats d'actuació importants. També ens permetrà tornar a presentar de nou la candidatura a una nova edició de la Llei de Barris. Tampoc podem oblidar a Sant Genís altres fites aconseguides com la recuperació de la Masia de Can Soler.