Què ha passat al Carmel?


El barri del Carmel ha viscut al llarg d'aquests darrers quatre anys una renovació d'una gran intensitat. La millora de carrers com Fastenrath, l'ascensor inclinat del carrer Alguer, l'ascensor que comunica el barri amb el carrer Lisboa, són sols alguns exemples d'aquesta profunda transformació, sense deixar de banda la feina feta que ha suposat l'aprovació de planejaments tant importants com la MPGM del Carmel o dels Tres Turons. L'accessibilitat ha estat una de les grans apostes al barri, al costat de l'arribada del Metro que ha suposat una millora molt important en la seva comunicació amb la resta de la ciutat.

Tot allò pel que al Carmel marquem la diferència