Què ha passat a la Teixonera?


El barri de la Teixonera ha viscut al llarg d'aquest mandat una important transformació tant en el terreny urbanístic com en el social. Els carrers del barri s'han anat transformant, s'han guanyat espais públics com els jardins dels Garrofers, però alhora la vida associativa, festiva i cultural del barri s'ha fet més intensa. Cal seguir treballant per resoldre alguns dels reptes encara pendents com per exemple la mobilitat.

Tot allò que hem fet a la Teixonera, perquè marquem la diferència.