Què ha passat a Can Baró
El barri de Can Baró ha viscut canvis i millores amb una gran intensitat. S'ha posat en marxa el casal de Barri Pirineus, s'ha adquirit el solar de la Baronense que de forma provisional s'ha adequat com a aparcament, s'han construït les escales mecàniques que uneixen Josep Serrano amb la Carretera del Carmel i s'ha remodelat l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. També cal destacar que s'ha acomplert amb una de les velles reivindicacions veïnals com era la recuperació de les Bateries Antiaèries del Carmel. El planejament derivat dels Tres Turons ha de permetre resoldre alguns dels dèficits del barri en equipaments.