Programa electoral d'ICV-EUiA a Horta- Guinardó

Canditates i candidats d'Horta-Guinardó: Anna González, Joan Vallvé, Elsa Blasco, Anna Mir i Juan Manuel Velasco.
Programa electoral d'ICV-EUiA a Horta- Guinardó

Fet el balanç del mandat a Horta- Guinardó, ha arribat el moment de donar a conèixer les nostres propostes, d’ICV-EUiA, per als propers quatre anys. 

Després de 8 anys en que ICV-EUiA hem encapçalat la regidoria del districte d’Horta- Guinardó de la mà de l’Elsa Blasco, podem expresar la nostra satisfacció per la feina feta, s’ha fet molt, però encara volem fer molt més. 

Hem avançat profundament en accessibilitat, en nous equipaments, en la recuperació d’edificis i espais emblemàtics, en la memòria democràtica, en participació, i en el suport i la col·laboració amb les entitats i associacions del districte. Els valors d’esquerres, ecologistes i feministes, s’han fet notar a Horta- Guinardó, però encara ens queden molts projectes per impulsar i tirar endavant.

L’experiència al capdavant del govern del districte i la participació i treball dia a dia amb el moviment associatiu i la ciutadania, ens ha permès tenir clares les prioritats del districte per als propers anys.

Els plans de futur dels barris, elaborats a partir dels Consells de Barri, són un bon punt de partida per establir quines hauran de ser les actuacions del proper mandat. En aquest sentit és evident que totes les formacions polítiques tindrem en compte les demandes dels barris recollides als plans de futur, i per tant, algunes propostes seran molt similars.

Potser les diferències entre unes i altres formacions polítiques no les trobareu en les propostes dels programes electorals. Però sí que les prioritats, els accents dels diversos partits polítics són i seran clarament diferents.

Tenim clar que el proper mandat caldrà prioritzar. La crisi demana austeritat i alhora cal garantir els serveis a la ciutadania apostant clarament per blindar els serveis bàsics i reforçar les polítiques socials i de suport a l’activitat econòmica, avui més necessàries que mai.

A Horta-Guinardó, ICV-EUiA ha marcat la diferència amb l’Elsa Blasco al capdavant. Els propers quatre anys volem continuar marcant la diferència al districte i a la ciutat.