Intervenció d'Anna Mir al plenari del districte

El grup municipal d’ICV-EUiA fem un balanç molt positiu de la feina feta aquests darrers 4 anys, tot i què també hem reconegut que hauríem volgut fer encara més.

En aquest mandat hem pogut materialitzar grans actuacions encetades el mandat passat. Aleshores assentàvem unes bases sòlides que ara ens han permès fer realitat grans projectes. I aquests darrers 4 anys hem engegat grans actuacions que en alguns casos seran realitat el proper mandat però que sense l’impuls d’aquests anys no haurien reeixit. Els nivells d’inversió d’aquest mandat, no hi insistiré però com ja ha dit la regidora han estat espectaculars i parlen per si sols.

Vull destacar alguns elements de l’obra de govern que duen clarament l’empremta d’ICV-EUiA.

Memòria democràtica
La memòria democràtica ha estat un dels eixos polítics de l'activitat a Horta-Guinardó. Hem estat actius en la preservació d'aquesta memòria i avui tenim un Dte. que valora i reconeix la memòria amb actes d’homenatge que ja s’han consolidat i que és celebren cada any: el de Salvador Allende, i el de les Brigades Internacionals. I també s'han realitzat actes específics com el recital d'homenatge al Winnipeg.

Són diversos els espais públics que recorden i fan honor a aquesta memòria: la plaça Salvador Allende, el monument de David i Goliad en homenatge als brigadistes... I durant el mandat s’ha treballat per ampliar aquests espais d’homenatge amb la recuperació de les bateries antiaèries del Turó de la Rovira i del refugi del Mas Guinardó, i creant nous espais dedicats a Numen Mestre, a la brigada dels Canadencs, o a Haya de la Torre. I per exemple, estem acabant de treballar per poder fer realitat la placa en record de Manuela Rodríguez al barri del Carmel.

Des del Dte. hem tingut la voluntat política per impulsar i preservar la memòria democràtica, però cal dir que no ho hem fet sols. En tot moment hem tingut el suport de molta gent del Dte. i entitats memorialistes. I és aquest suport de tanta gent que ha de garantir que es mantingui i continuï impulsant aquest respecte a la memòria.

Memòria històrica
L'aposta del Districte en publicacions ha anat clarament orientada a difondre la història dels nostres barris, com un important element d'identitat.

Hem reeditat el llibre "Horta, àlbum de fotos 1"
S'ha editat els llibres de "El camí de la llegua", "El Carmel 30 anys de progrés. Un barri de gent lluitadora" i el llibre de les rutes de l'Aigua
I està a punt de sortir el llibre "Montbau 50 anys, un barri de Collserola".

Participació
Aquest mandat hem avançat molt i s’ha produït un canvi important en la manera d'entendre la participació. La implantació dels consells de barri, amb les seves comissions de seguiment, i la nova organització territorial amb conselleres i consellers de barri i amb la incorporació dels tècnics i tècniques de barri han suposat un nou canal i un nou espai de participació i debat sobre els barris.

En aquest Dte. hem apostat i ens hem cregut els consells de barri, que han contat amb la presència de tot l’equip tècnic del Dte. i de l’Agència del Carmel per conèixer de primera mà les demandes i donar-hi resposta. Hem potenciat els Consells de participació sectorials, i s'ha entès la participació com una part més dels projectes i en aquest sentit s'ha creat els instruments per incorporar processos participatius de forma normalitzada.

Hem creat nous espais de participació veïnal amb les comissions de seguiment d’obres, que han esdevingut una eina útil per consensuar els projectes amb el veïnat i alhora evitar en la mesura del possible els incidents i molèsties derivades de les obres. Projectes com les escales de Telègraf, la Ronda del Guinardó, Mare de Déu de Montserrat, entre altres.

També s’ha creat la comissió de seguiment d’accessibilitat en el marc del Consell de persones amb discapacitat i s'han creat comissions de seguiment dels diferents CAP del Dte. que han permès una participació ciutadana en l'àmbit de la salut molt més propera.

Permeteu-me esmentar l’ampliació dels CAP del Carmel i d’Horta, i l’inici, amb l’acte de posar la primera pedra, del CAP del Guinardó a la UA3.

També hem apostat per la gestió cívica i participativa dels equipaments, impulsant un nou model de gestió on les entitats i les persones usuàries han agafat un major protagonisme. És el cas del Casal de la Font d’en Fargues o el Casal de barri Pirineus. I altres equipaments com el Punt d’Informació Juvenil d’Horta 71 gestionat pel CJD7. Els tres nous casals de gent gran han estat en aquest sentit una referència i el model de gestió es vol estendre a la resta de la ciutat, després de valorar els bons resultats a Horta-Guinardó.

A banda de els processos específics com el procés participatiu d'elaboració del Pla d'Actuació del Districte (PAD) o el procés participatiu per la reforma de la plaça Eivissa.

ICV-EUiA apostem per una gestió transparent i volem rendir comptes de la feina feta. Per això, a partir de dijous farem pública una nova eina de balanç del nostre grup municipal que permetrà veure allò que hem fet arreu del Dte, i també allò que no hem assolit, de manera clara i entenedora. Trobareu doncs el balanç d’ICV-EUiA a: www.marquemladiferencia.cat

Sostenibilitat
La sostenibilitat com a criteri ha estat present en tot allò que s’ha anat desenvolupant al Dte.: en el disseny de nous equipaments (Casal de gent gran Vall d’Hebron) i de l’espai públic (millorant l’enllumenat, seleccionant l’abrat més adient en cada espai), en la planificació de la mobilitat (pacificació trànsit, carrils d’ús específic per al transport públic), i també en l’execució de grans obres com el dipòsit de recollida d’aigües pluvials a l’Avinguda de l’Estatut (preservant l’abrat amb vivers en la mateixa obra o aprofitant les terres per recuperar la cantera de la Clota).

S’ha treballat en l’estalvi d’aigua, incrementant l’ús d’aigües freàtiques, amb el dipòsit d’aigües pluvials a l’Avinguda de l’Estatut, i amb nous equipaments que aprofiten l’aigua de la pluja i redueixen el consum d’aigua.

I s’ha treballat en l’estalvi energètic. Per exemple, començant a introduir enllumenat amb tecnologia led, a l’entorn de la plaça de Pastrana s'ha utilitzat amb una reducció molt considerable del consum elèctric.

I s’ha fet un esforç per preservar i protegir la biodiversitat als espais verds. Des de la protecció de les aus amb la instal•lació de caixes niu en diversos espais, per exemple a Can Travi, i la regulació del tractament que cal fer quan apareixen nius en edificacions al fer obres. Fins a la protecció i la reintroducció del tòtil a la Clota, un tipus de granota autòctona i específica del barri de la Clota.

I també s’han fet actuacions emblemàtiques com la recuperació de la masia de Can Soler com a equipament per a l’educació ambiental que s’ha convertit en la seu de l’Escola d’art floral de Catalunya i alhora ha de ser un referent de difusió de la sostenibilitat a les portes de Collserola, amb un espai de natura ple d’activitat per al barri de Sant Genís i per a la ciutat.

Hem desencallat l’aprovació del Parc dels Tres Turons, que s’arrossegava des de feia més de 50 anys, i s’està treballant per millorar els accessos al Parc amb actuacions com les del carrer Telègraf.

Amb la nova contracta de neteja s'ha implantat la recollida de la fracció orgànica a tots els barris del districte i s'ha incrementat la recollida selectiva, amb nous contenidors adaptats de manera que totes les persones, també els qui tenen alguna dificultat (persones amb discapacitat, gent gran, infants...), els puguin utilitzar amb comoditat. S'ha millorat la xarxa de punts verds amb la creació d'un nou punt verd a la Rambla del Carmel, i la revisió dels itineraris dels punts verds mòbils.

S'ha impulsat l’Agenda 21 del Dte. apostant pel treball en xarxa, un procés que ha culminat amb la creació d’una xarxa social, la xarxa 7verd vinculada a les entitats, organitzacions i empreses del Districte especialitzades en medi ambient. Ara s'està dinamitzant aquesta eina, que vol ser útil com a espai de trobada, de difusió i de promoció d'activitats. També s’ha impulsat l’Agenda 21 escolar treballant amb la xarxa d’escoles 0-18 i organitzant la Setmana d'Educació Ambiental, en que s'ha posat en comú totes les experiències dels centres educatius.

Accessibilitat i diversitat funcional
S’ha fet un veritable esforç per millorar l’accessibilitat i adaptar un Dte. complicat pensant en tothom. Perquè la millora en l'accessibilitat no és tan sols una resposta a les necessitats de les persones amb diversitat funcional, o per als qui tenen mobilitat reduïda, sinó que significa un millor espai públic per a tothom.

Perquè aconseguir uns carrers i places per a tothom, més còmodes i accessibles no és tan sols una actuació urbanística, sinó una aposta política per fer una ciutat més justa. Hem impulsat una nova manera d’entendre l’espai públic pensant en primer lloc en el vianant. I per això hem treballat en la pacificació del trànsit , implantant carrers de plataforma única allà on l’amplada no garantia voreres accessibles, i pensant en tot moment en afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta.

Per salvar els grans desnivells hem impulsat nous ascensors (Lisboa), escales mecàniques i ascensors inclinats (Telègraf, Alguer). Estem impulsant un Pla de reserves, que garanteix places d’aparcament adaptades per a persones amb mobilitat reduïda a tots els equipaments del Dte. S’ha adaptat molts semàfors per a invidents i s’ha millorat la distribució de comandaments per a fer-los funcionar.

S'ha elaborat la guia de serveis i entitats per a persones amb diversitat funcional i malalties cròniques des del Consell de Persones amb Discapacitat del Districte, que permet conèixer tots els recursos de les entitats, molt actives al nostre Districte, i els serveis públics que s'ofereixen. Hem incorporat l’accessibilitat com a criteri, tant en els equipaments com en els actes públics del Dte.

I tot això i molt més ho hem fet teixint complicitats i treballant colze a colze amb el moviment associatiu, i amb el veïnat. Hem discutit, hem discrepat, hem arribat a acords i hem millorat projectes a partir de les propostes veïnals i de les entitats. No hem pogut arribar a tot però hem sabut aprofitat moltes oportunitats.

Hem fet molt però també ha quedat molt per fer. Per això volem continuar treballant per fer realitat projectes i plans de futur.

I no puc acabar sense agrair la feina feta durant aquests anys a tot l’equip tècnic del Dte. i de l’Agència del Carmel i entorns. Sense ells tanta feina feta no hagués estat possible.

I expressar també el nostre agraïment a tanta i tanta gent de les entitats i dels barris amb qui hem compartit molts projectes, molta feina i també molt d’esforç. Cal dir que al llarg d’aquests anys en molts moments ens hem sentit recolzats i acompanyats en allò que hem tirat endavant, i volem agrair també aquest suport i aquesta complicitat. Moltes gràcies.


Consellera d'ICV-EUiA a Horta-Guinardó