Inaugurada l'ampliació del CAP del Carmel


Avui dimecres 6 d'Octubre hem pogut visitar el nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del barri del Carmel amb la companyia de la consellera de Salut, Marina Geli, la presidenta de l´Agència de Salut Pública de Barcelona, Isabel Ribas i l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. La visita ha estat guiada per Cristina Alòs, la directora de l'Equip d'Atenció Primaria (EAP) del Carmel i l'arquitecte del projecte.

El projecte incorpora 428m2 de reforma i 1170m2 d’ampliació mitjançant l’agregació d’un solar adjacent no edificat, facilitat pel Districte d’Horta-Guinardó. Tot això ha permès l’adequació dels serveis a l’evolució demogràfica del barri així com la millora de la qualitat de l'atenció:
  • augment de 19 a 29 consultes, 
  • 3 sales assistencials polivalents.
  • millores en la comoditat de les consultes i les sales d’espera dels usuaris
  • espais diferenciats en l’atenció urgent i preferent, 
  • millores en els espais de docència i recerca.
  • recuperar àrees funcionals de consulta de medicina general, odontologia, àrea polivalent, d’atenció continuada, àrea d’administració i espais d’educació sanitàriaTambé s’han potenciat les activitats comunitàries i d’educació sanitària, així com la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària, de pre i post grau, amb l’assignació de nous espais específics per a aquestes funcions.

El projecte de d'ampliació i reforma, que ha costat 2,6 milions d’euros, juntament amb la posada en funcionament de l'ascensor inclinat d'alguer el proper 23 d'octubre representa una millora substancial per la qualitat de vida al barri del Carmel.