El Carmel: convertir la tragèdia en oportunitat (V)

V. El Carmel avui: gestió del sòl

Arrel del desenvolupament del planejament vigent, l’Agència gestiona les actuacions per expropiació destinades a adquirir sòl per equipaments, zones verdes i vials. Fruit d’aquesta gestió del sòl, els principals projectes són:

Escola bressol a Bernat Bransi - Sigüenza. Permet iniciar la construcció aquest 2010 d’una nova escola bressol.


Zona verda Santuari – Alguer. L’obtenció definitiva del sòl està prevista pel quart trimestre de 2010.
Equipament i aparcament a pg. Mare de Déu del Coll – Murtra. Permetrà la construcció d’habitatge dotacional per a gent gran i un aparcament en el subsòl. Provisionalment aquest 2010 es destinarà a aparcament lliure en superfície.Eixamplament carrrer Llobregós. Permet iniciar la remodelació definitiva de l’últim tram del carrer aquest 2010.


Recuperació zona verda Santuari. Recuperació d’aquesta finca destinada a zona verda i que s’ha habilitat provisionalment com a aparcament lliure en superfície el 2009.
Ampliació CEIP Carmel. Adquisició, a finals de 2008, de la finca del carrer Llobregós 150 per a l’ampliació del CEIP El Carmel. Aquest any el Consorci d’Educació ha finalitzat la seva actuació.


Expropiació del sòl destinat a habitatge protegit Lisboa – Argimon (10 milions d’euros). Permetrà construir més de 12.000m2 de sostre d’habitatge protegit per a executar les previsions de la MPGM del Carmel, ja que permet reallotjar els primers afectats. Continua la seva tramitació.