Nova Avinguda Mare de Déu de Montserrat i noves escales mecàniques a José Millán González

Aquest passat dissabte, coincidint amb la festa major de Can Baró, s'han inaugurat dues de les transformacions més importants del districte en aquest mandat: La connexió amb escales mecàniques i rampes que connecten el carrer José Millán González i la carretera del carmel i la nova avinguda Mare de Déu de Montserrat que travessa el districte pel Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró.

L'alcalde Hereu i representants del districte, entre ells el conseller d'ICV Joan Vallvé, van acudir-hi per celebrar amb els veïns i veïnes la finalització de les obres d'aquestes dues transformacions. La festa va comptar amb una animació i un cop "estrenades" les escales mecàniques, es va iniciar una cercavila amb gegants, tabalers i correfoc. Simultàniament, des de la plaça del Nen de la Rutlla, el grup de batucada 'Markatú' va iniciar una altra cercavila. Les dues cercaviles es trobaven a la plaça de la font castellana fent tots junts l'últim tram de l'avinguda que acabaria a la cruïlla amb el carrer Praga amb l'espectacle dels grups de batucada, un ball de gegants i els parlaments de'n Jesús Sobrino (Sanllehy Comerç), la Maribel Rodríguez, (AVV de Can Baró) i l'Antoni Roca (AVV Joan Maragall) seguit de l'alcalde Jordi Hereu.

Des del districte es va voler apostar per incorporar aquestes inauguracions a la festa major de Can Baró. Les empreses encarregades de les obres paguen un acte d'inauguració a la seva finalització, hi havia doncs la oportunitat d'aprofitar per engrandir i dotar la festa major d'uns actes festius que s'haurien fet de tota manera.

Aquestes dues transformacions marquen les prioritats del districte en matèria d'espai públic. L'aposta per l'accessibilitat als nostres barris amb una orografia tant pronunciada amb actuacions com aquesta, l'ascensor del mirador d'Horta, les escales mecàniques de Telègraf, l'ascensor inclinat d'Alguer i un llarg etcètra és una aposta clara. L'altre és indubtablement la pacificació del trànsit i la recuperació de l'espai públic pel vianant amb la transformació de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, les zones 30, la peatonalització de carrers, prioritat invertida...

Des d'ICV, en sintonia al discurs de l'Antoni Roca, pensem que aquestes grans transformacions no són improvisacions ni invencions polítiques. Són fruit de llargues reivindicacions veïnals que s'han de saber escoltar des de les institucions però que no podem entendre sense el paper clau de les entitats del barri i molt concretament de les associacions de veïns i veïnes. En aquesta línia, recomanem l'article d'en Pere Nieto.