Comissions de Seguiment Consells de barri. Guinardó


Amb la creació de la comissió de seguiment del Consell de Barri del Guinardó s'ha acabat el procés de constitució de les 11 comissions de seguiment de tots els barris d'Horta-Guinardó. Aquest és un nou mecanisme de participació ciutadana del que participen els grups municipals, les entitats i veïns a títol individual i que treballa d'una forma més intensa allò que s'estableix en els consells de barri.

En el cas del Guinardó, per posar un exemple, el consell de barri està liderat pel conseller del Guinardó, Joan Vallvé (del grup municipal d'ICV-EUiA) i va comptar amb la participació de 17 entitats diferents del barri. La participació total va ser de 27 persones. Aquesta ha estat una tònica general dels consells de barri, una alta participació. L'altre element destacat ha estat la diversitat de funcionament, fet que considerem com a molt positiva. Cada comissió de seguiment de consell de barri ha treballat de forma diversa, en funció de la realitat associativa i la voluntat de la gent que hi participa. I aquest és un dels elements que considerem com a més positius, ja que la participació ciutadana és complexa, però cal fer un esforç important perquè sigui flexible

Fer articles o propostes sobre participació ciutadana no és gaire difícil, però és quan s’aplica la participació als barris, amb noves experiències, quan es posa a prova allò que tothom, sobre el paper, desitja. La sessió al Guinardó va ser molt positiva i obre una línia de treball molt interessant per aprovar la Diagnosi del barri i posteriorment els Plans de Futur.

Des d'ICV del Districte d’Horta-Guinardó, amb la feina del conseller Joan Vallvé i de la consellera Anna Mir, seguirem treballant per convertir aquestes comissions en espais reals de participació que permetin afavorir una major proximitat i un treball amb implicació veïnal.