Rehabilitació del Parc de les Aigües

Aquest dilluns s'ha presentat el Projecte de rehabilitació del Parc de les Aigües. L’obra l’executarà l’Àrea de Medi Ambient en un termini d'execució de les 9 mesos amb un Pressupost d’Execució d’ 1,6 milions d’euros.

Un parc emblemàtic de la ciutat
El Parc de les Aigües, obert l’any 1978, va ser un dels primers espais verds recuperats per la ciutat després del franquisme. En el seu origen són els jardins i vivers de la residència de la Societat General d'Aigües de Barcelona, construïts a finals del segle XIX sobre la coberta de dos grans dipòsits d'aigües.

El recinte, d’1,95 hectàrees, té en la vegetació un element distintiu. Des d’origen conté una gran varietat d'arbres fruiters, com ara tarongers i figueres. També destaquen les agrupacions de xiprers, xiprers de Lambert i de iuques, a més de llorers i un dels exemplars més grans de Barcelona de Bellaombra.

Estat actual
Tenint en compte que el Parc ha estat el resultat de diferents segregacions i usos, es detecta una manca d’estructura i de tractament global de l’espai. Entre d’altres coses, això ha provocat un desgast generalitzat dels espais verds. El pas del temps també ha deteriorat els elements arquitectònics, murets, escales, bassa o mobiliari, així com de les zones de sauló, que presenten una important degradació i erosió. Cal esmentar també la manca de transparència de l’espai respecte del seu entorn exterior i d’accessibilitat des del carrer Camèlies.

Projecte de rehabilitació
En base a l’anàlisi de les disfuncions detectades, el projecte proposa actuar en la rehabilitació del parc sota les premisses següents:
 • Dotar al Parc d’una estructura i un tractament global.
 • Augmentar la transparència visual del Parc des de l’exterior i millorar l’accés.
 • Augmentar i millorar les parts enjardinades, definint clarament l’ús dels espais.
 • Millorar les infraestructures de servei.
 • Renovar el mobiliari i àrees de jocs.
 • Rehabilitar elements arquitectònics.
 • Estabilitzar els sols erosionats.


  La millora de la trama urbana de l’entorn
  Tot aquest procés de rehabilitació del Parc de les Aigües es veurà millorat per la gran operació urbanística que s’està portant a terme en els seus entorns, que permetran un accés més amable a l’illa verda i a una millor penetració en la trama urbana.

  La remodelació del carrer Camèlies i de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, que ha millorat notablement els accessos per la banda nord del parc.

  La urbanització de la Ronda del Guinardó permetrà ampliar les voreres creant una zona de vianants i millorant l’accés al metro per la banda sud del parc, peatonalitzar el carrer d’Abd El Kader, dotant de major pau l’entorn oest del parc i reurbanitzar el pas de vianants sobre els túnels de la Rovira per la banda est.

  A més, s’allargarà el carril-bici que actualment acaba a Ronda del Guinardó-Cartagena, rodejant el Parc de les Aigües fins a Ronda del Guinardó-Sardenya, passant per l’antic camí de terra de la Llègua.

  4 comentaris:

  joan ha dit...

  Que us sembla l'aspecte d'aquest nou blog?

  Marc ha dit...

  nice!

  Anònim ha dit...

  Bona feina companys i companyes!!

  Gerard.

  Pere Nieto ha dit...

  Ara cal donar-lo a conèixer i omplir-lo de vida